Runcorn, Cheshire

Runcorn [‘Runkhorn’], Cheshire, 1612

Runcorn, Cheshire, 1793

Census Abstract, 1821

Samuel Lewis, Topographical Dictionary of England, 1845

Runcorn, Cheshire, 1909


7 October 1309: [Jurata xxiiijor  ad] conuincendu’ xij. intr Mauriciu’ fil’ Ade de Ronkoure quer’; & Adam de Ronkoure de ten’ in Oure Ronk[oure ponitr in re]sp’cu vsq’ ad px’m Com’ p def’cu iuratoru’ qa nullus &c’ I’o prceptu’ est vic’ q’d h’eat corpa eor ad [px’m Com’ et] prtr illos tot & tales &c’

Coronator de Buckelowe & simil’r villat’ de Clyfton’ Weston’. Runcor’ & Sutton’. prsent’ q’d Will’s del Poumfreit noctantr intrfecit qua’dam muliere’ apud Clyfton’. Et statim post f’cm fugit, n’lls fuit in vi & auxilio, nec alicubi receptatus fuit. Et male creditr. I’o ip’e exigatr &c’. Inue’trix. Agnes de Clifton’ & no’ male creditr  Cat’ prd’ci Will’i n’lla. &c’.


25 November 1309: [m’i]e xxxjs’ iiijd’ Rad’us de Vernoun senior +di’.m’+, Hugo de Venables +di’.m’+, Paganus de Wasteneys +ij.s’+, Joh’es de Boudon’ +ij.s’+, Joh’es Fyton’ +di’.m’+ Rob’ de Doknefeld +iiijs’+ & Rob’us de Mattilegh’ +xl.d’+ qa non ven’ in Jur’ .xxiiij. ad co’uincend’ .xij. intr Mauric’ fil’ Ad’ de Runcore & Adam de Runcore de ten’ in Oure Runcore in m’ia. Jura .xxiiij. ad co’uincend’ .xij. &c’. intr Maur’ fil’ Ade de Runcore & Adam de Runcore de ten’ in Oure Runcore ponitr in respect’ vsq’ ad px’m Com’ p def’cu Jur’ &c’, eo quod nondum inde fecrunt visum &c’. I’o prc’ est vic’ q’d h’eat corpa eor ad px’m Com’. Et intr fac’ eos videre ten’ &c’. Et prtr illos tot & tales &c’.